Yashraj's next movie 'Jab Tak Hai Jaan' , AR Rahman musical :)